Disclaimer

Alle foto’s en video’s op deze blog zijn door mij gemaakt, tenzij duidelijk anders is aangegeven. Wanneer een artikel of video gesponsord is, staat dit hierbij vermeld.

Het kopiëren of anderszins verspreiden of bewerken van materiaal van mijn blog, dat wil zeggen, alle foto’s, video’s en tekst, is niet toegestaan. Wil je toch graag gebruik maken van iets dat van mijn blog komt, neem dan contact op (zie pagina ‘Contact’).

Advertenties